Xunta de Galicia
Español Galego

López Silva, Inma

Tinta

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

Unha selección de relatos escritos durante a primeira década do século XXI.
Nos relatos de Tinta agroma a semente dalgunha novela xa publicada... de criminais encantadores, soñadoras de toda caste, actrices tristes, caricaturas de ditadores, peregrinos loucos e fotógrafos do vento que atoparon vida na tinta xurdida da capacidade fabuladora da escritora. Os relatos deste libro foron escritos entre os anos 2000 e 2010 malia no libro non estaren ordenados... Descrición completa

Autor principal:
López Silva, Inma
Outros autores:
Editorial Galaxia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Editorial Galaxia, 2014
Edición:
1 ed.
Series:
Literaria 310
Materias:
Social:
Etiquetas
lectura (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 410 Kb

Descrición

Sumario: Unha selección de relatos escritos durante a primeira década do século XXI.
Nos relatos de Tinta agroma a semente dalgunha novela xa publicada... de criminais encantadores, soñadoras de toda caste, actrices tristes, caricaturas de ditadores, peregrinos loucos e fotógrafos do vento que atoparon vida na tinta xurdida da capacidade fabuladora da escritora. Os relatos deste libro foron escritos entre os anos 2000 e 2010 malia no libro non estaren ordenados cronoloxicamente. Segundo confesa a autora, "Todos eles están xa publicados, sexa por figuraren en distintas antoloxías ou revistas, sexa por seren premiados nalgún certame literario. A súa edición nun único volume non responde a outro obxectivo ca salvalos da dispersión e, nalgúns casos, do esquecemento". Por iso, os relatos de Tinta non manteñen unha unidade nin de asunto nin de estilo
así e todo, por baixo destas "diferenzas cualitativas flagrantes" entre uns relatos e outros, lectores e lectoras han atopar como fío condutor a unidade que as teimas, as obsesións e as paixóns da autora lle outorgan. Trátase, pois, da "tinta" que correu polas veas da escritora ao longo dos dez últimos anos.
Una selección de relatos escritos durante la primera década del siglo XXI.
En los relatos de Tinta florece la semilla de alguna novela ya publicada... de criminales encantadores, soñadoras de toda casta, actrices tristes, caricaturas de dictadores, peregrinos locos y fotógrafos del viento que encontraron vida en la tinta surgida de la capacidad de fabula de la escritora. Los relatos de este libro fueron escritos entre los años 2000 y 2010 pese a en el libro no estar ordenados cronológicamente. Según confiesa la autora, "todos ellos están ya publicados, sea por figurar en distintas antologías o revistas, sea por ser premiados en algún certamen literario. Su edición en un único volumen no responde a otro objetivo que salvarlos de la dispersión y, en algunos casos, del olvido". Por eso, los relatos de Tinta no mantienen una unidad ni de asunto ni de estilo
así y todo, por bajo de estas "diferencias cualitativas flagrantes" entre unos relatos y otros, lectores y lectoras han de encontrar como filo conductor la unidad que las manías, las obsesiones y las pasiones de la autora le otorgan. Se trata, pues, de la "tinta" que corrió por las venas de la escritora a lo largo de los diez últimos años.
Público: PEGI14
ISBN: 9788498658316

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares