Xunta de Galicia
Español Galego

Reimóndez, María

Dende o conflito

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

Saínza Combarro, unha xornalista galega que cobre conflitos bélicos para a BBC, vive en carne propia o dilema de optar polo cinismo e a resignación á hora de relatar o que ve cos seus propios ollos ou optar por defender a verdade íntima de quen é testemuña dos feitos máis arrepiantes. A través dela, a novela fala da importancia do exercicio xornalístico nas situacións de conflito, pero sobre todo da importancia de buscar unha posición ética de relación con... Descrición completa

Autor principal:
Reimóndez, María
Outros autores:
Edicións Xerais de Galicia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Edicións Xerais 2014
Edición:
1 ed. edición
Series:
Edición Literaria - Narrativa E-Book
Materias:
Social:
Etiquetas
club (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 495 Kb

Descrición

Sumario: Saínza Combarro, unha xornalista galega que cobre conflitos bélicos para a BBC, vive en carne propia o dilema de optar polo cinismo e a resignación á hora de relatar o que ve cos seus propios ollos ou optar por defender a verdade íntima de quen é testemuña dos feitos máis arrepiantes. A través dela, a novela fala da importancia do exercicio xornalístico nas situacións de conflito, pero sobre todo da importancia de buscar unha posición ética de relación con todas aquelas persoas esquecidas e que fican silentes do outro lado das noticias. Incluso, por paradoxal que semelle, as propias xornalistas. As dificultades e os atrancos, mais tamén a reformulación da vida propia desde o extremo, van alén do evidente e buscan transmitir desde a emoción próxima da carne e o óso, desde unha posición rebelde cos papeis dados, a procura da propia voz para que as outras tamén a teñan.
"_x0093_Dende o conflito"_x0094_ é unha novela sobre a evolución e a construción dunha persoa que loita por ser exactamente o que ela quere ser, onde a personaxe vive situacións límite.
_x0093_Dende o conflito_x0094_ rende homenaxe ás mulleres xornalistas que souberon poñer a verdade dos conflitos bélicos por enriba de todo. Da man da protagonista viaxamos desde o Congo a Irak, desde Etiopía a Afganistán, desde Sri Lanka a Haití, pero tamén a Berlín, Barcelona, Compostela e Vilalba, que son os lugares onde Saínza se protexe da violencia buscando o agarimo e o refuxio dos afectos como unha necesidade vital para non renderse nunca.
E é que _x0093_Dende o conflito_x0094_ é unha novela sobre o xornalismo, sobre a guerra, sobre o abismo entre o norte e o sur, sobre a pobreza, sobre a fame, a miseria e a marxinación, pero, moi especialmente, é unha novela sobre o valor da amizade e do amor, sobre a diversidade e a contradición dos sentimentos e, en definitiva, sobre a esencia das cousas que son as realmente importantes na vida.
Saínza Combarro, una periodista gallega que cubre conflictos bélicos para la BBC, vive en carne propia el dilema de optar por el cinismo y la resignación a la hora de relatar lo que ve con sus propios ojos u optar por defender la verdad íntima de quien es testigo de los hechos más escalofriantes. A través de ella, la novela habla de la importancia del ejercicio periodístico en las situaciones de conflicto, pero sobre todo de la importancia de buscar una posición ética de relación con todas aquellas personas olvidadas y que quedan silentes del otro lado de las noticias. Incluso, por paradójico que parezca, las propias periodistas. Las dificultades y los atolladeros, junto con la reformulación de la vida propia desde el extremo, van más allá de lo evidente y buscan transmitir desde la emoción próxima a la carne y el hueso, desde una posición rebelde con los papeles dados, la búsqueda de la propia voz para que las otras también la tengan.
"Dende o conflito" es una novela sobre la evolución y la construcción de una persona que lucha por ser exactamente lo que ella quiere ser, donde el personaje vive situaciones límite.
Desde el conflicto rinde homenaje a las mujeres periodistas que supieron poner la verdad de los conflictos bélicos por encima del todo. De la mano de la protagonista viajamos desde el Congo a Irak, desde Etiopía a Afganistán, desde Sri Lanka a Haití, pero también a Berlín, Barcelona, Compostela y Vilalba, que es los lugares donde Saínza se protege de la violencia buscando el cariño y el refugio de los afectos como una necesidad vital para no rendirse nunca.
Y es que "Dende o conflito" es una novela sobre el periodismo, sobre la guerra, sobre el abismo entre el norte y el sur, sobre la pobreza, sobre el hambre, la miseria y la marginación, pero, muy especialmente, es una novela sobre el valor de la amistad y del amor, sobre la diversidad y la contradicción de los sentimientos y, en definitiva, sobre la esencia de las cosas que son las realmente importantes en la vida.
Público: General PEGI14
Premios: Premio Xerais de Novela, 2014.
ISBN: 9788499147406

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares