Xunta de Galicia
Español Galego

Reimóndez, María

En vías de extinción

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

Gaia é a protagonista de En vías de extinción. Ela é unha desas persoas duras coma un carballo, que asumen e reivindican o monte como berce persoal e que resisten a domesticación en todas as súas formas. Como un animal solitario, Gaia percorre os lugares interpretándose como un elemento ecolóxico chamado a cambiar o humus da forma máis discreta pero imborrable posible, invocando a revolución de ser quen se é sen compromisos, a través de batallas sen reféns, e... Descrición completa

Autor principal:
Reimóndez, María
Outros autores:
Edicións Xerais de Galicia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Edicións Xerais 2012
Edición:
1 ed. edición
Series:
Edición Literaria - Narrativa E-Book
Materias:
Social:
Etiquetas
Literatura (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 607 Kb

Descrición

Sumario: Gaia é a protagonista de En vías de extinción. Ela é unha desas persoas duras coma un carballo, que asumen e reivindican o monte como berce persoal e que resisten a domesticación en todas as súas formas. Como un animal solitario, Gaia percorre os lugares interpretándose como un elemento ecolóxico chamado a cambiar o humus da forma máis discreta pero imborrable posible, invocando a revolución de ser quen se é sen compromisos, a través de batallas sen reféns, e poñendo o que se pensa sempre por diante. Un día, o seu traballo como intérprete fai que a súa traxectoria se cruce coa da cantante de máis éxito do momento. Daquela, todas as certezas que ela manexara semellan estar en perigo. Ou, se cadra, é nesa intersección que de súpeto atopa onde as súas pólas de montañesa políglota e viaxada poden chegar ao máis fondo do ceo. En vías de extinción é unha novela que fala dos mundos que esvaecen pero aínda están aí, das persoas que loitan por mantelos e por transformalos dunha maneira única. En vías de exntición é unha novela escrita como as vetas das árbores que, dun xeito innovador, nos deixan percorrer das pólas ás raíces. Eis a diversidade cultural, as fendas entre a vida rural e urbana e o potencial de conxugar todas as marxes para facer delas o centro da vida propia.
Gaia es la protagonista de En vías de extinción. Ella es una de esas personas duras como un roble, que asumen y reivindican el monte como algo personal y que resisten la domesticación en todas sus formas. Como un animal solitario, Gaia recorre los lugares interpretándose como un elemento ecológico llamado a cambiar el humus de la forma más discreta pero imborrable posible, invocando la revolución de ser quien se es sin compromisos, a través de batallas sin rehenes, y poniendo el que si piensa siempre por delante. Un día, su trabajo como intérprete hace que su trayectoria se cruce con la de la cantante de más éxito del momento. De aquella, todas las certezas que ella había manejado están en peligro. O si cuadra es en esa intersección que de repente encuentra donde sus ramas de montañesa políglota y viajera pueden llegar a lo más hondo del cielo. En vías de extinción es una novela que habla de los mundos que desvanecen pero aun están ahí, de las personas que luchan por mantenerlos y por transformarlos de una manera única. En vías de extinción es una novela escrita como las vetas de los árboles que, de una manera innovadora, nos dejan recorrer de las ramas a las raíces. Es la diversidad cultural, las hendiduras entre la vida rural y urbana y el potencial de que conjugue todas las márgenes para hacerlas el centro de la vida propia.
Público: General PEGI14
ISBN: 9788499144573

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares