Xunta de Galicia
Español Galego

Queizán, María Xosé

Ten o seu punto a fresca rosa

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

En "Ten o seu punto a fresca rosa", María Xosé Queizán acada a súa plenitude literaria, ofrecéndonos unha obra dunha narratividade trepidante que se le dunha sentada. Novela divertida e desconcertante está construída como un grande friso do Vigo dos anos setenta e oitenta, no que se entrecruzan sabiamente a historia de tres mulleres: Lucía Castro, Charo Santoro e Petra Seixo. Historia das súas vidas e das súas familias, das súas orixes, que viven entrelazadas... Descrición completa

Autor principal:
Queizán, María Xosé
Outros autores:
Edicións Xerais de Galicia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Edicións Xerais 2013
Edición:
1 ed. edición
Series:
Edición Literaria - Narrativa E-Book
Materias:
Social:
Etiquetas
ler (1) Muller (1) Para (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 994 Kb

Descrición

Sumario: En "Ten o seu punto a fresca rosa", María Xosé Queizán acada a súa plenitude literaria, ofrecéndonos unha obra dunha narratividade trepidante que se le dunha sentada. Novela divertida e desconcertante está construída como un grande friso do Vigo dos anos setenta e oitenta, no que se entrecruzan sabiamente a historia de tres mulleres: Lucía Castro, Charo Santoro e Petra Seixo. Historia das súas vidas e das súas familias, das súas orixes, que viven entrelazadas polo amor e pola morte. As tres protagonistas da novela Lucía, Charo e Petra son tres persoas de diferente clase social, de diferente adscrición urbana, de diferente formación, mesmo de diferente opción sexual, unidas pola figura de María, a adolescente desgraciada. Son tres personaxes complexos, verosímiles, cheos de contradiccións, sobre os que unha narradora omnisciente non se deixa levar nin pola complaciencia, nin o sentimentalismo. Ten o seu punto a fresca, título tirado dun verso de Eduardo Pondal, non é só a historias destas tres mulleres que se entrecruzan por medio dun ser humano concibido por fecundación in vitro. Esta é unha novela na que se cuestiona o amor, por riba da opción sexual elixida por cada persoa, concibido como obxectalización, que leva á catástrofe, os trastornos que arrasan a vida das persoas, pola asunción da privacidade como territorio exclusivo das mulleres, pola pérdida da súa identidade. Ten o seu punto a fresca rosa é un manifesto antisentimentalista, no que se desmitifica o concepto tradicional de maternidade, tanto biolóxica como social. Abórdanse, tamén, cuestións como a perversidade da pedofilia, os abusos sexuais, os perigos da reproxenética, os problemas do internamento psiquiátrico. Tampouco quedan fóra a presencia dos movementos revolucionarios do Vigo dos setenta e o papel dalgúns párrocos, nin a formación do movemento feminista, nin o cambio de mentalidade policial que chegou coa democracia.
En "Ten o seu punto a fresca rosa", María Xosé Queizán consigue su plenitud literaria, ofreciéndonos una obra de una narrativa trepidante que se lee de una sentada. Novela divertida y desconcertante está construida como un gran friso del Vigo de los años setenta y ochenta, en el que se entrecruzan sabiamente la historia de tres mujeres: Lucía Castro, Charo Santoro y Petra Seixo. Historia de sus vidas y de sus familias, de sus orígenes, que viven entrelazadas por el amor y por la muerte. Las tres protagonistas de la novela Lucía, Charo y Petra son tres personas de diferente clase social, de diferente adscripción urbana, de diferente formación, incluso de diferente opción sexual, unidas por la figura de María, la adolescente desgraciada. Son tres personajes complejos, verosímiles, llenos de contradicciones, sobre los que una narradora omnisciente no se deja llevar ni por la complacencia, ni el sentimentalismo. "Ten o seu punto a fresca", título tirado de un verso de Eduardo Pondal, no es sólo a historias de estas tres mujeres que se entrecruzan por medio de un ser humano concebido por fecundación in vitro. Esta es una novela en la que se cuestiona el amor, por encima de la opción sexual elegida por cada persona, concebido como objectalización, que lleva a la catástrofe, los trastornos que arrasan la vida de las personas, por la asunción de la privacidad como territorio exclusivo de las mujeres, por la pérdida de su identidad. "Ten o seu punto a fresca rosa" es un manifiesto antisentimentalismo, en el que se desmitifica el concepto tradicional de maternidad, tanto biológica como social. Se abordan, también, cuestiones como la perversidad de la pedofilia, los abusos sexuales, los peligros de la reprogenética, los problemas del internamiento psiquiátrico. Tampoco quedan fuera la presencia de los movimientos revolucionarios del Vigo de los setenta y el papel de algunos párrocos, ni la formación del movimiento feminista, ni el cambio de mentalidad policial que llegó con la democracia.
Descrición Física: 296 p.
Público: General PEGI14
ISBN: 9788499146157

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares