Xunta de Galicia
Español Galego

Reimóndez, María

O club da calceta

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

Seis mulleres moi diferentes entre si acoden a clases de calceta, un lugar onde converxen as súas frustracións pero, tamén, un lugar onde toman conciencia da súa situación e da necesidade de superala. Inspiradas na figura liberadora da tía Davina, Matilde, Anxos, Rebeca, Elvira, Luz e Ferananda van facendo ás lectoras e lectores partícipes da súa historia desde un multiperspectivismo que desfai os fíos dunha sociedade machista. A través dun espazo tan... Descrición completa

Autor principal:
Reimóndez, María
Outros autores:
Edicións Xerais de Galicia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Edicións Xerais 2013
Edición:
1 ed. edición
Series:
Edición Literaria - Narrativa E-Book 45
Materias:
Social:
Etiquetas
galega (1) l (1) María (1) Novela (1) Reimóndez (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 247 Kb

Descrición

Sumario: Seis mulleres moi diferentes entre si acoden a clases de calceta, un lugar onde converxen as súas frustracións pero, tamén, un lugar onde toman conciencia da súa situación e da necesidade de superala. Inspiradas na figura liberadora da tía Davina, Matilde, Anxos, Rebeca, Elvira, Luz e Ferananda van facendo ás lectoras e lectores partícipes da súa historia desde un multiperspectivismo que desfai os fíos dunha sociedade machista. A través dun espazo tan tradicionalmente feminino como a calceta, María Reimóndez dálles voz a estas mulleres que desde as súas diferenzas atopan no valor da unidade a forza para sobrepoñerse a un presente que as nega e as minusvalora. Desde a intriga, cun estilo áxil, a autora do Club da calceta ofrécenos unha novela que fai emerxer unha profunda reflexión e revisión sobre a condición feminina.
Seis mujeres muy diferentes entre sí acuden a clases de calceta, un lugar donde convergen sus frustraciones pero, también, un lugar donde toman conciencia de su situación y de la necesidad de superarla. Inspirada en la figura liberadora de la tía por Davina, Matilde, Ángeles, Rebeca, Elvira, Luz y Ferananda van haciendo a las lectoras y lectores partícipes de su historia desde un multiperspectivo que deshace los filos de una sociedad machista. A través de un espacio tan tradicionalmente femenino como la calceta, María Reimóndez les da voz a estas mujeres que desde sus diferencias encuentran en el valor de la unidad la fuerza para sobreponerse a un presente que las niega y las minusvalora. Desde la intriga, con un estilo ágil, la autora del Club de la calceta nos ofrece una novela que hace emerger una profunda reflexión y revisión sobre la condición femenina.
Público: General PEGI14
Premios: Premio de Novela San Clemente, 2007.
ISBN: 9788499146041

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares