Xunta de Galicia
Español Galego

Aneiros, Rosa

Sol de Inverno

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

"Sol de Inverno", a obra coa que Rosa Aneiros gañou o Premio Xerais 2009, é unha novela comprometida, densa e cun pouso de lirismo que debuxa o periplo vital dunha personaxe: Inverno. A protagonista habita diversos escenarios que nos conducen desde a perdida aldea de Antes a Barcelona, para relatarnos a crueldade da guerra Descrición completa

Autor principal:
Aneiros, Rosa
Outros autores:
Edicións Xerais de Galicia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Edicións Xerais 2013
Edición:
1 ed. edición
Series:
Edición Literaria - Narrativa E-Book
Materias:
Social:
Etiquetas
Aneiros (1) exilio (1) Rosa (1) susa (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 594 Kb

Descrición

Sumario: "Sol de Inverno", a obra coa que Rosa Aneiros gañou o Premio Xerais 2009, é unha novela comprometida, densa e cun pouso de lirismo que debuxa o periplo vital dunha personaxe: Inverno. A protagonista habita diversos escenarios que nos conducen desde a perdida aldea de Antes a Barcelona, para relatarnos a crueldade da guerra
e logo ás circunstancias da fuxida a Francia
ao emblemático barco Ipanema
ao longo exilio cubano
á revolución castrista
e mesmo á viaxe ao París do maio do 68. Será en Cuba onde atopamos o pouso da emigración e dos descendentes dos cimarróns, da memoria infinita da tata Luzdivina e do cheiro das follas de tabaco do bisavó Andrés, un escenario clave para entender a singradura dunha protagonista que turra por volver a Antes. A memoria do exilio, as súas voces e as súas feridas, que Inverno debe lamber unha e outra vez, marcan o pulso desta novela que destaca pola rebeldía dos personaxes na defensa dos ideais e da xustiza._x0094_
"Sol de Inverno", la obra con la que Rosa Vecero ganó el Premio Xerais 2009, es una novela comprometida, densa y con un poso de lirismo que dibuja el periplo vital de un personaje: Invierno. La protagonista habita diversos escenarios que nos conducen desde la perdida aldea de Antes a Barcelona, para relatarnos la crueldad de la guerra
y luego a las circunstancias de la huida la Francia
al emblemático barco Ipanema
a lo largo exilio cubano
a la revolución castrista
y incluso al viaje al París del mayo del 68. Será en Cuba donde encontramos el poso de la emigración y de los descendientes de los cimarrones, de la memoria infinita de la tata Luzdivina y del olor de las hojas de tabaco del bisabuelo Andrés, un escenario clave para entender la singladura de una protagonista que lucha por volver a Antes. La memoria del exilio, sus voces y sus heridas, que Inverno debe lamer una y otra vez, marcan la muñeca de esta novela que destaca por la rebeldía de los personajes en la defensa de los ideales y de la justicia.
Público: Adultos PEGI14
Premios: Premio Xerais de Novela, 2009 ; Premio Fervenzas Literarias a Mellor portada adultos, 2009.
ISBN: 9788499144207

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares