Xunta de Galicia
Español Galego

Aneiros, Rosa

Resistencia

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

Resistencia, a obra que constitúe o debut de Rosa Aneiros en Xerais Narrativa, percorre a historia política e social de Portugal, a través da vida de personaxes pertencentes a varias xeracións, desde os anos vinte ata os anos noventa do século XX. Mercé ao relato, a través dunha voz narrativa omnisciente que protagonizan os personaxes principais _x0096_Dinís e Filipa,_x0096_ artéllase un percorrido centrado na represión exercida en Portugal durante as dictaduras... Descrición completa

Autor principal:
Aneiros, Rosa
Outros autores:
Edicións Xerais de Galicia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Edicións Xerais 2013
Edición:
1 ed. edición
Series:
Edición Literaria - Narrativa E-Book
Materias:
Social:
Etiquetas
Aneiros (1) bacharelato (1) Galego (1) Portugal (1) resistencia (1) Rosa (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 648 Kb

Descrición

Sumario: Resistencia, a obra que constitúe o debut de Rosa Aneiros en Xerais Narrativa, percorre a historia política e social de Portugal, a través da vida de personaxes pertencentes a varias xeracións, desde os anos vinte ata os anos noventa do século XX. Mercé ao relato, a través dunha voz narrativa omnisciente que protagonizan os personaxes principais _x0096_Dinís e Filipa,_x0096_ artéllase un percorrido centrado na represión exercida en Portugal durante as dictaduras de Salazar e Marcelo Caetano e na actividade da resistencia clandestina antifascista
un pano de fondo fundamental entretecido co relato dun bo número de historias de amor, entre as que salientan a de Dinís _x0096_un obreiro da fábrica de vidro Irmáns Stephen_x0096_ e Filipa _x0096_filla dun rico comerciante de Coimbra_x0096_. Dinís e Filipa namoran perdidamente sen calibrar as consecuencias. O Pinhal do Rei, no oeste portugués, converteuse no testemuño da vida. Pero ninguén pode escapar ós designios do tempo e a vida dos amantes viuse marcada polas adversas circunstancias políticas que desangraron Portugal ata a Revolución dos Caraveis. Para os protagonistas a militancia política non foi unha opción senón unha esixencia e tiveron que pelexar contra a miseria e contra os seus propios sentimentos coa única arma da que dispuñan: a resistencia. Resistencia é unha novela de amores afastados na que todo o move o amor, que case sempre nace inocente e que axiña se vai tornando complexo é difícil. Unha novela memorable que se move entre a exaltación da resistencia política exercida por algúns personaxes e o amor entendido como algo cruel que converte as persoas en escravas. Resistencia é, pois, toda unha singradura a través da historia portuguesa da man de dúas familias maldicidas pola escravitude do amor, a morte e o silencio.
Resistencia, la obra que constituye el debut de Rosa Vecero en Generales Narrativa, recorre la historia política y social de Portugal, a través de la vida de personajes pertenecientes a varias generaciones, desde los años veinte hasta los años noventa del siglo XX. A mercé del relato, a través de una voz narrativa omnisciente que protagonizan los personajes principales Dinís y Filipa, se articula un recorrido centrado en la represión ejercida en Portugal durante las dictaduras de Salazar y Marcelo Caetano y en la actividad de la resistencia clandestina antifascista
un telón de fondo fundamental entretejido con el relato de un buen número de historias de amor, entre las que reseñan la de Dinís un obrero de la fábrica de vidrio Irmáns Stephen y Filipa hija de un rico comerciante de Coimbra. Dinís y Filipa enamoran perdidamente sin calibrar las consecuencias. El Pinhal do Rei, en el oeste portugués, se convirtió en el testimonio de la vida. Pero nadie puede escapar a los designios del tiempo y la vida de los amantes se vio marcada por las adversas circunstancias políticas que desangraron Portugal hasta la Revolución de los Claveles. Para los protagonistas la militancia política no fue una opción sino una exigencia y tuvieron que pelear contra la miseria y contra sus propios sentimientos con la única arma de la que disponían: la resistencia. Resistencia es una novela de amores alejados en la que todo lo lo mueve el amor, que casi siempre nace inocente y que en seguida se va tornando complejo es difícil. Una novela memorable que se mueve entre la exaltación de la resistencia política ejercida por algunos personajes y el amor entendido como algo cruel que convierte a las personas en esclavas. Resistencia es, pues, toda una singladura a través de la historia portuguesa de la mano de dos familias maldecidas por la esclavitud del amor, la muerte y el silencio.
Público: Adultos PEGI14
Premios: Premio Arcebispo Juan de San Clemente, 2003.
ISBN: 9788499145198

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares