Xunta de Galicia
Español Galego

Historia de la Galicia Moderna

Formatos dispoñibles

  • Formato PDF
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

Esta obra sintetiza e presenta ao público de forma sistemática os resultados máis sobresaíntes da investigación que os historiadores galegos viñeron realizando ao longo dos últimos vinte e cinco anos no campo da historia moderna de Galicia. Moitos e suxestivos interrogantes e argumentos estimularon estas páxinas: a relación que entre o estudo da historia e a definición dos sinais de identidade de Galicia estableceron as xentes da época ou o protagonismo que nela... Descrición completa

Outros autores:
Dubert, Isidro
Idioma:
Castellano
Publicado:
Santiago de Compostela Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela 2013
Materias:
Social:
Etiquetas
Historia (2) de (1) Galicia (1) la (1) Moderna (1) pazos (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 17.441 Kb

Descrición

Sumario: Esta obra sintetiza e presenta ao público de forma sistemática os resultados máis sobresaíntes da investigación que os historiadores galegos viñeron realizando ao longo dos últimos vinte e cinco anos no campo da historia moderna de Galicia. Moitos e suxestivos interrogantes e argumentos estimularon estas páxinas: a relación que entre o estudo da historia e a definición dos sinais de identidade de Galicia estableceron as xentes da época ou o protagonismo que nela tiveron mulleres, novos e anciáns
a relevancia da mirada allea na creación de estereotípos sociais e culturais sobre os galegos
as formas de resistencia campesiña fronte á presión dos poderosos
o mundo da pesca e o comercio marítimo-terrestre
o universo da fidalguía de pazo e do clero
o papel xogado polos órganos de poder real e señorial, e, dun xeito transversal, os máis variados aspectos da cultura material ou os porqués das migracións rurais e urbanas.
Esta obra sintetiza y presenta al público de forma sistemática los resultados más sobresalientes de la investigacíon que los historiadores gallegos han venido realizando a lo largo de los últimos veinticinco años en el campo de la historia moderna de Galicia. Muchos y sugestivos interrogantes y argumentos han estimulado estas páginas: la relación que entre el estudio de la historia y la definición de las señas de identidad de Galicia establecieron las gentes de la época o el protagonismo que en ella tuvieron mujeres, jóvenes y ancianos
la relevancia de la mirada ajena en la creación de estereotípos sociales y culturales sobre los gallegos
las formas de resistencia campesina frente a la presión de los poderosos
el mundo de la pesca y el comercio marítimo-terrestre
el universo de la hidalguía de pazo y del clero
el papel jugado por los órganos de poder real y señorial, y, de una manera transversal, los más variados aspectos de la cultura material o los porqués de las migraciones rurales y urbanas.
Descrición Física: 456 p.
Público: PEGI14
ISBN: 9788498878608

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares