Xunta de Galicia
Español Galego

Méndez Ferrín, X. L.

Percival e outras historias

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

En 1958, X. L. Méndez Ferrín sorprendía o mundo literario co seu primeiro libro de narrativa. Así o recibía o crítico M. Rabanal:«Logo de ler dun tirón, literalmente coa boca aberta, co pracer e a emoción gobernándome os pulsos, as enfeitizantes historias dun rapaz como Xosé Luís, sinto que se me inhiben as miñas pobres dotes críticas e que non acerto a proferir outra cousa que tatexantes eloxios.» E é que Méndez Ferrín escribía, a dicir de Cunqueiro,... Descrición completa

Autor principal:
Méndez Ferrín, X. L.
Outros autores:
Edicións Xerais de Galicia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Edicións Xerais 2013
Edición:
1 ed. edición
Series:
Edición Literaria - Narrativa E-Book
Materias:
Social:
Etiquetas
futuríveis (1) Percival (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 311 Kb

Descrición

Sumario: En 1958, X. L. Méndez Ferrín sorprendía o mundo literario co seu primeiro libro de narrativa. Así o recibía o crítico M. Rabanal:«Logo de ler dun tirón, literalmente coa boca aberta, co pracer e a emoción gobernándome os pulsos, as enfeitizantes historias dun rapaz como Xosé Luís, sinto que se me inhiben as miñas pobres dotes críticas e que non acerto a proferir outra cousa que tatexantes eloxios.» E é que Méndez Ferrín escribía, a dicir de Cunqueiro, «con trazo moi seguro, vivo, obrigando o lector a ver os personaxes, a situación e o clima de misterio dunha única ollada». Mesturando con axilidade elementos aproveitados da tradición popular con elementos de vangarda, combinando mitos artúricos con outros de extracción grega, fundindo a realidade crúa e violenta con simbolismos, alegorías e fantasía, tal e como sinalou Bernardino Graña, o lector ou lectora non é quen de saber se habita nun mundo de insectos que se devoran ou de seres humanos extremadamente crueis. Saudado con entusiasmo, no seu día, por Otero Pedrayo, este libro, en palabras de Bernardino Graña, é inicial pero definitivo porque, con el, Ferrín comezou a ser narrador, a converterse nun novo mestre. E iso é posible porque, como apunta Xabier Cordal, «lemos a Méndez Ferrín co mesmo pracer desacougante que nos leva a reincidir en David Lynch ou Edgar Allan Poe».
En 1958, X. E. Méndez Ferrín sorprendía el mundo literario con su primer libro de narrativa. Así lo recibía el crítico M. Rabanal:«Después de leer de un tirón, literalmente con la boca abierta, con el placer y la emoción gobernándome las muñecas, las enfatizantes historias de un muchacho como Xosé Luís, siento que se me inhiben mis pobres dotes críticas y que no acierto a proferir otra cosa que tartamudeantes elogios.» Y es que Méndez Ferrín escribía, a decir de Cunqueiro, «con rasgo muy seguro, vivo, obligando el lector a ver los personajes, la situación y el clima de misterio de una única ojeada». Mezclando con agilidad elementos aprovechados de la tradición popular con elementos de vanguardia, combinando mitos artúricos con otros de extracción griega, fundiendo la realidad cruda y violenta con simbolismos, alegorías y fantasía, tal y como señaló Bernardino Graña, el lector o lectora no es quien de saber si habita en un mundo de insectos que se devoran o de seres humanos extremadamente crueles. Saludado con entusiasmo, en su día, por Otero Pedrayo, este libro, en palabras de Bernardino Graña, es inicial pero definitivo porque, con él, Ferrín comenzó a ser narrador, a convertirse en un nuevo maestro. Y eso es posible porque, como apunta Xabier Cordal, «leemos la Méndez Ferrín con el mismo placer inquietante que nos lleva a reincidir en David Lynch o Edgar Allan Poe».
Público: General PEGI14
ISBN: 9788499145556

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares