Xunta de Galicia
Español Galego

Caamaño, Begoña

Morgana en Esmelle

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

Unha novela que reescribe o mito cunha ollada contemporánea.
Logo do Ano Cunqueiro, Begoña Caamaño consegue propoñer unha ollada diferente sobre o mundo artúrico e a Terra de Miranda. Son os remorsos e as culpas sentimentos que nos acompañan toda a vida? Temos acaso dereito a esquecer os danos causados polas nosas decisións? Con preguntas semellantes, a chegada de Morgana racha a aparente serenidade coa que Merlín vive na fraga de Esmelle. Na novela de Begoña... Descrición completa

Autor principal:
Caamaño, Begoña
Outros autores:
Editorial Galaxia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Editorial Galaxia, 2014
Edición:
1 ed.
Series:
Literaria 308
Materias:
Social:
Etiquetas
Morgana (4) Begoña (1) Caamaño (1) En (1) Galego (1) LIBROS (1) Narrativa (1) pendentes (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 983 Kb

Descrición

Sumario: Unha novela que reescribe o mito cunha ollada contemporánea.
Logo do Ano Cunqueiro, Begoña Caamaño consegue propoñer unha ollada diferente sobre o mundo artúrico e a Terra de Miranda. Son os remorsos e as culpas sentimentos que nos acompañan toda a vida? Temos acaso dereito a esquecer os danos causados polas nosas decisións? Con preguntas semellantes, a chegada de Morgana racha a aparente serenidade coa que Merlín vive na fraga de Esmelle. Na novela de Begoña Caamaño, a medio irmá e amante de Artur entra na casa de Miranda en procura de respostas á súa infelicidade. Coa súa dor e coas lembranzas de Merlín vaise tecendo o fío da memoria ata descubrir as razóns últimas da ruína de Avalon e da caída de Camelot. Morgana en Esmelle é unha reflexión en torno á responsabilidade de asumir as consecuencias non desexadas de cada un dos nosos actos. Un debate sobre a necesidade de adoptar compromisos incómodos e implicarse nos momentos históricos. Sacrificada na loita entre dúas concepcións do mundo, Morgana interróganos sobre a lexitimidade das nosas razóns
mais, acaso a súa condición de vítima faina máis inocente?
Una novela que reescribe el mito con una ojeada contemporánea.
Después del Año Vasar, Begoña Caamaño consigue proponer una visión diferente sobre el mundo artúrico y la Tierra de Miranda. ¿Son los remordimientos y las culpas sentimientos que nos acompañan toda la vida? ¿Tenemos acaso derecho a olvidar los daños causados por nuestras decisiones? Con preguntas semejantes, la llegada de Morgana rompe la aparente serenidad con la que Merlín vive en la breñal de Esmelle. En la novela de Begoña Caamaño, la hermanastra y amante de Arturo entra en casa de Miranda en búsca de respuestas a su infelicidad. Con su dolor y con las memorias de Merlín va tejiéndose el filo de la memoria hasta descubrir las razones últimas de la ruina de Avalon y de la caída de Camelot. Morgana en Esmelle es una reflexión en torno a la responsabilidad de asumir las consecuencias no deseadas de cada uno de nuestros actos. Un debate sobre la necesidad de adoptar compromisos incómodos e implicarse en los momentos históricos. Sacrificada en la lucha entre dos concepciones del mundo, Morgana nos interroga sobre la legitimidad de nuestras razones
¿pero, acaso su condición de víctima la hace más inocente?
Público: PEGI14
ISBN: 9788498658330

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares