Xunta de Galicia
Español Galego

Lourenzo González, Manuel

Atl

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

Atlántida, Atlantis, Atl. O continente perdido. Moito se ten falado desta terra lendaria sen que aínda hoxe se conseguise demostrar a súa existencia, mais tampouco a súa falsidade. Diríase que os humanos precisamos coma do aire de espazos que desafían o rigor da razón para situarmos neles as nosas arelas máis íntimas, as nosas imaxinacións, tamén as nosas perplexidades.Atl propón un novo achegamento ao asunto da Atlántida desde o eido da creación literaria,... Descrición completa

Autor principal:
Lourenzo González, Manuel
Outros autores:
Edicións Xerais de Galicia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Edicións Xerais 2014
Edición:
1 ed. edición
Series:
Edición Literaria - Narrativa E-Book
Materias:
Social:
Etiquetas
Sen etiquetas, Póñalle a primeira etiqueta a este rexistro!

Existencias

Reservas Tamaño
0 809 Kb

Descrición

Sumario: Atlántida, Atlantis, Atl. O continente perdido. Moito se ten falado desta terra lendaria sen que aínda hoxe se conseguise demostrar a súa existencia, mais tampouco a súa falsidade. Diríase que os humanos precisamos coma do aire de espazos que desafían o rigor da razón para situarmos neles as nosas arelas máis íntimas, as nosas imaxinacións, tamén as nosas perplexidades.Atl propón un novo achegamento ao asunto da Atlántida desde o eido da creación literaria, mais un achegamento iluminado coas luces converxentes da historia e o mito, a ciencia e a intuición, a crónica e a fábula. A través do retrato dunha sociedade posíbel, no que se lle outorga un forte protagonismo á política, ao desenvolvemento tecnolóxico, ao pensamento e ás rutinas da vida cotiá, e que vén ser unha proxección inevitábel do mundo coñecido, asistimos a un demorado relato de tensións e intrigas que artellan unha explicación non de todo inverosímil dos acontecementos que levaron ao seu tráxico final.Cun certo alento de fondo épico e unha vaga intención exemplarizante nunha novela clásica de acción, Atl aborda asemade unha revisión dos elementos máis comúns da ficción científica, dándolles un novo sentido e xuntándoos nunha mesma trama asombrosamente coherente.Situado nalgún mar do noso interior máis profundo e nun tempo que pode ser calquera, velaí Atl, o continente perdido, esa historia que sempre volve.
Atlántida, Atlantis, Atl. El continente perdido. Mucho se ha hablado de esta tierra legendaria sin que aun hoy se consiguiera demostrada su existencia, más tampoco su falsedad. Se diría que los humanos precisamos como del aire de espacios que desafían el rigor de la razón para situar en ellos nuestros anhelos más íntimos, nuestras imaginaciones, también nuestras perplejidades. Atl propone un nuevo acercamiento al asunto de la Atlántida desde el terreno de la creación literaria, mas un acercamiento iluminado con las luces convergentes de la historia y el mito, la ciencia y la intuición, la crónica y la fábula. A través del retrato de una sociedad posible, en el que se le otorga un fuerte protagonismo a la política, al desarrollo tecnológico, al pensamiento y a las rutinas de la vida cotidiana, y que viene ser una proyección inevitable del mundo conocido, asistimos a un demorado relato de tensiones e intrigas que articulan una explicación no del todo inverosímil de los acontecimientos que llevaron al su trágico final. Con un cierto aliento de fondo épico y una vaga intención ejemplarizante en una novela clásica de acción, Atl aborda al mismo tiempo una revisión de los elementos más comunes de la científica-ficción, dándoles un nuevo sentido y juntándolos en una misma trama asombrosamente coherente. Situado en algún mar de nuestro interior más profundo y en un tiempo que puede ser cualquiera, he ahí Atl, el continente perdido, esa historia que siempre vuelve.
Descrición Física: 536 p.
Público: General PEGI14
Premios: Premio Blanco Amor de Novela 2011
ISBN: 9788499146416

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares