Xunta de Galicia
Español Galego

Paredes Nuñez, Juan 1949-

El cancionero profano de Alfonso X el Sabio. Edición crítica, con introducción, notas y glosario

Formatos dispoñibles

  • Formato PDF
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

O discurso poético de Alfonso X o Sabio aparece vertebrado na súa dobre vertente relixiosa e profana. A disparidade de ambas as dúas facetas, tanto dende o punto de vista da transmisión textual coma da amplitude de corpus, determinou un tratamento critico moi distinto. Mentres as "Cantigas de Santa María" coñeceron numerosos estudos e edicións, as profanas non mereceron a mesma atención dos estudosos, que apenas nos deixaron algunhas edicións parciais e... Descrición completa

Autor principal:
Paredes Nuñez, Juan 1949-
Outros autores:
Universidade de Santiago de Compostela
Idioma:
Castellano
Publicado:
Santiago de Compostela Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela 2013
Materias:
Social:
Etiquetas
Sen etiquetas, Póñalle a primeira etiqueta a este rexistro!

Existencias

Reservas Tamaño
0 3.546 Kb

Descrición

Sumario: O discurso poético de Alfonso X o Sabio aparece vertebrado na súa dobre vertente relixiosa e profana. A disparidade de ambas as dúas facetas, tanto dende o punto de vista da transmisión textual coma da amplitude de corpus, determinou un tratamento critico moi distinto. Mentres as "Cantigas de Santa María" coñeceron numerosos estudos e edicións, as profanas non mereceron a mesma atención dos estudosos, que apenas nos deixaron algunhas edicións parciais e fragmentarias de cantigas illadas e estudos particulares. Esta edición do cancioneiro profano de Alfonso X emenda tal desequilibrio e aborda o estudo global da Poesía do Rei Sabio e a análise das súas converxencias temático-formais.
El discurso poético de Alfonso X el Sabio aparece vertebrado en su doble vertiente religiosa y profana. La disparidad de ambas facetas, tanto desde el punto de vista de la transmisión textual como de la amplitud de corpus, ha determinado un tratamiento critico muy distinto. Mientras las "Cantigas de Santa María" han conocido numerosos estudios y ediciones, las profanas no han merecido la misma atención de los estudiosos, que apenas nos han dejado algunas ediciones parciales y fragmentarias de cantigas aisladas y estudios particulares. Esta edición del cancionero profano de Alfonso X subsana tal desequilibrio y aborda el estudio global de la Poesía del Rey Sabio y el análisis de sus convergencias temático-formales.
Público: PEGI14
ISBN: 9788498874686

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares