Xunta de Galicia
Español Galego

Carredano Cobas, Ramón

Unha branca de cobre para Martiño

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

Unha branca para Martiño, de Ramón Carredano Cobas foi a obra gañadora do Premio Merlín de lIteratura Infantil 2005. Unha novela histórica, dirixida a lectores de once anos en diante, desenvólvese durante o día e noite de Noiteboa do ano no que a nao Santa María, capitana da flota do descubrimento de América, embarranca nas costas de Haití, ao deixar os mariñeiros o goberno da nave en mans dos grumetes. Narrada empregando un flash back, está protagonizada por... Descrición completa

Autor principal:
Carredano Cobas, Ramón
Outros autores:
Edicións Xerais de Galicia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Edicións Xerais 2014
Edición:
1 ed. edición
Series:
Infantil E Xuvenil - Merlín E-Book
Materias:
Social:
Etiquetas
(1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 725 Kb

Descrición

Sumario: Unha branca para Martiño, de Ramón Carredano Cobas foi a obra gañadora do Premio Merlín de lIteratura Infantil 2005. Unha novela histórica, dirixida a lectores de once anos en diante, desenvólvese durante o día e noite de Noiteboa do ano no que a nao Santa María, capitana da flota do descubrimento de América, embarranca nas costas de Haití, ao deixar os mariñeiros o goberno da nave en mans dos grumetes. Narrada empregando un flash back, está protagonizada por Martiño, un mociño do noso tempo ao que lle fascina a historia que gardaba cada unha das moedas da súa colección. Martiño tíñaas de todos os os tempos: gregas, púnicas, romanas, medievais. Por mor da festa de Noiteboa, o día no que cumpriu trece anos deparoulle unha sorpresa tremenda: espertou a bordo da Santa María, a nao do almirante Cristovo Colón, que, despois de tocar terra o 12 de outubro de 1492, leva máis de dous meses percorrendo as illas das Indias. O grumete Martiño e o seu papagaio Trinquete vivirán outra xornada de Noiteboa inesquecible, farán amigos e inimigos, e deberán vencer problemas case insuperables. Novela clásica de aventuras e de carácter histórico, rigorosamente documentada, foi definida polos membros do xurado do Premio Merlín como _x0093_redonda_x0094_ e de _x0093_lectura fascinante_x0094_.
"Unha branca para Martiño", de Ramón Carredano Cobas fue la obra ganadora del Premio Merlín de literatura Infantil 2005. Una novela histórica, dirigida a lectores de once años en adelante, que se desarrolla durante el día y noche de Nochebuena del año en el que la nave Santa María, capitana de la flota del descubrimiento de América, embarranca en las costas de Haití, al dejan los marineros el gobierno de la nave en manos de los grumetes. Narrada empleando un flash back, está protagonizada por Martiño, un muchacho de nuestro tiempo al que le fascina la historia que guardaba cada una de las monedas de su colección. Martiño las tenía de todos los los tiempos: griegas, púnicas, romanas, medievales. A causa de la fiesta de Nochebuena, el día en el que cumplió trece años le deparó una sorpresa tremenda: espabiló a bordo de la Santa María, la nave del almirante Cristovo Colón, que, después de tocar tierra el 12 de octubre de 1492, lleva más de dos meses recorriendo las islas de las Indias. El grumete Martiño y su papagayo Trinquete vivirán otra jornada de Nochebuena inolvidable, harán amigos y enemigos, y deberán vencer problemas casi insuperables. Novela clásica de aventuras y de carácter histórico, a rajatabla documentada, fue definida por los miembros del jurado del Premio Merlín como redonda y de lectura fascinante.
Descrición Física: 112 p.
Público: A partir de 11 anos
Premios: Premio Merlín de Literatura Infantil, 2005
ISBN: 9788499147161

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares