Xunta de Galicia
Español Galego

Caride, Ramón

O sangue dos camiños

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

Nunha cidade descoñecida un escritor atorméntase coa desaparición da súa amada, mentres en Nova York unha azafata trafica con estrañas mercadorías. En Le-Vivier-Sur-Mer, na Bretaña, outra muller terá un encontro inesperado que rematará por mudar a súa vida. Os camiños dos tres confluirán, se cadra, dun xeito insólito. Como nunha road-movie vertixinosa, O sangue dos camiños (Premio Risco de Literatura Fantástica 2003) debulla, e transcende, os mitos do... Descrición completa

Autor principal:
Caride, Ramón
Outros autores:
Edicións Xerais de Galicia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Edicións Xerais 2014
Edición:
1 ed. edición
Series:
Edición Literaria - Narrativa E-Book
Materias:
Social:
Etiquetas
5 (2) club (2) lectura (2) maio (2)

Existencias

Reservas Tamaño
0 558 Kb

Descrición

Sumario: Nunha cidade descoñecida un escritor atorméntase coa desaparición da súa amada, mentres en Nova York unha azafata trafica con estrañas mercadorías. En Le-Vivier-Sur-Mer, na Bretaña, outra muller terá un encontro inesperado que rematará por mudar a súa vida. Os camiños dos tres confluirán, se cadra, dun xeito insólito. Como nunha road-movie vertixinosa, O sangue dos camiños (Premio Risco de Literatura Fantástica 2003) debulla, e transcende, os mitos do folclore actual _x0096_os dos medios de comunicación de masas_x0096_, mantendo a tensión do lector cara á fatalidade dos desenlaces. Aos dez anos da súa publicación, esta edición definitiva actualiza e recupera a novela, e culmina a triloxía narrativa de sombras e de lume, integrada tamén por Soños eléctricos e Sarou/Louzós. _x0093_A obra máis lograda do autor ourensán, na que enfronta ao home cos avances científicos, a busca dun mesmo na soidade máis absoluta e o camiño cara ao destino de cada un de nós, malia non sermos conscientes da forza e da determinación do azar._x0094_ (Isabel Mociño González) _x0093_O sangue dos camiños é unha novela chea de trama, de argumento, de verdadeira historia. Unha historia que mantén sempre a primacía, o interese, a verosimilitude e nos obriga a reflexionar sobre o sentido das nosas vidas e as súas continxencias. Novela de estradas, de peregrinaxes, de fuxidas dun mesmo, de identidades cambiantes
tamén de pesadelos, alustres e frialdades. Con doses selectas de erotismo, de onirismo, de intres nos que o relato se converte nun verdadeiro thriller psicolóxico._x0094_ (Francisco Martínez Bouzas)
En una ciudad desconocida un escritor se atormenta con la desaparición de su amada, mientras en Nueva York una azafata trafica con extrañas mercaderías. En Le-Vivier-Sur-Mer, en la Bretaña, otra mujer tendrá un encuentro inesperado que terminará por cambiar su vida. Los caminos de los tres confluirán, si cuadra, de una manera insólita. Como en una road-movie vertiginosa, "O sangue dos camiños" (Premio Riesgo de Literatura Fantástica 2003) desgrana, y trasciende, los mitos del folclore actual los de los medios de comunicación de masas, manteniendo la tensión del lector hacia la fatalidad de los desenlaces. A los diez años de su publicación, esta edición definitiva actualiza y recupera la novela, y culmina la trilogía narrativa de sombras y de fuego, integrada también por Sueños eléctricos y Sarou/Louzós. La obra más lograda del autor orensano, en la que enfrenta al hombre con los avances científicos, la búsqueda de uno mismo en la soledad más absoluta y el camino hacia el destino de cada uno de nosotros, pese a no ser conscientes de la fuerza y de la determinación del azahar. (Isabel Mociño González) "O sangue dos camiños" es una novela llena de trama, de argumento, de verdadera historia. Una historia que mantiene siempre la primacía, el interés, la verosimilitud y nos obliga a reflexionar sobre el sentido de nuestras vidas y sus contingencias. Novela de carreteras, de peregrinajes, de huidas de uno mismo, de identidades cambiantes
también de pesadillas, alustres y frialdad. Con dosis selectas de erotismo, de onirismo, de momentos en los que el relato se convierte en un verdadero thriller psicológico. (Francisco Martínez Bouzas)
Descrición Física: 224 p.
Público: General PEGI14
Premios: Premio Risco de Literatura Fantástica 2003
ISBN: 9788499146515

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares