Xunta de Galicia
Español Galego

Blanco-Amor, Eduardo (1897-1979)

A esmorga

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

Texto íntegro, incorpora as pasaxes eliminadas pola censura na edición de 1970.
A fuxida do Bocas pola Auria máis marxinal na novela que cambiou a narrativa galega. A esmorga é a obra máis popular e lida de Eduardo Blanco Amor. Tivo que publicarse por vez primeira en Bos Aires ante a negativa da censura franquista a permitir que circulasen libremente as traxicómicas peripecias do Cibrán, o Bocas e o Milhomes nunha noite de bebedela polos arredores de Auria, a... Descrición completa

Autor principal:
Blanco-Amor, Eduardo (1897-1979)
Outros autores:
Editorial Galaxia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Editorial Galaxia, 2012
Edición:
1 ed.
Series:
Biblioteca Blanco Amor 4
Materias:
Social:
Etiquetas
Esmorga (4) colegio (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 229 Kb

Descrición

Sumario: Texto íntegro, incorpora as pasaxes eliminadas pola censura na edición de 1970.
A fuxida do Bocas pola Auria máis marxinal na novela que cambiou a narrativa galega. A esmorga é a obra máis popular e lida de Eduardo Blanco Amor. Tivo que publicarse por vez primeira en Bos Aires ante a negativa da censura franquista a permitir que circulasen libremente as traxicómicas peripecias do Cibrán, o Bocas e o Milhomes nunha noite de bebedela polos arredores de Auria, a cidade literaria coa que Blanco Amor reelaborou desde a distancia o seu Ourense natal. A esmorga é unha novela na que alcanzan especial brillo as virtudes de Blanco Amor como escritor. A súa sorprendente potencia lingüística ponse neste relato ao servizo da narración duns feitos que desembocan en traxedia e que metaforizan un mundo sórdido e miserento do que non están exentos a imaxinación, a fantasía e o devezo dunha vida fermosa e mellor.
Texto íntegro, incorpora los pasajes eliminados por la censura en la edición de 1970.
La huida del Bocas por la Auria más marginal en la novela que cambió la narrativa gallega. "A esmorga" es la obra más popular y lidia de Eduardo Blanco Amor. Tuvo que publicarse por vez primera en Buenos Aires ante la negativa de la censura franquista a permitir que circularan libremente las tragicómicas peripecias del Cibrán, el Bocas y el Milhombres en una noche de borrachera por los alrededores de Auria, la ciudad literaria con la que Blanco Amor reelaboró desde la distancia su Ourense natal. La jarana es una novela en la que alcanzan especial brillo las virtudes de Blanco Amor como escritor. Su sorprendente potencia lingüística se pone en este relato al servicio de la narración de unos hechos que desembocan en tragedia y qué metaforizan un mundo sórdido y miserable del que no están exentas la imaginación, la fantasía y el ansia de una vida hermosa y mejor.
Público: PEGI14
ISBN: 9788498658903

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares