Xunta de Galicia
Español Galego

Rodríguez Casal, Antón

O megalitismo

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

Sorpresa, fascinación, incredulidade son impresións que chegan a abraiar cando nos colle de súpeto o maxestoso empaque dun moimento megalítico, enchendo coa súa presencia toda a paisaxe circundante. ¿Porque facer semellante obra?, pregúntase o incré­dulo visitante. ¿Porque tanto traballo no labor de extracción das grandes laxes, o seu transporte e erguemento? ¿Cal era o pensamento deses megaliteiros? Ó mellor cicais unha fonda motivación relixiosa foi o xerme... Descrición completa

Autor principal:
Rodríguez Casal, Antón
Outros autores:
Universidade de Santiago de Compostela
Idioma:
Galego
Publicado:
Santiago de Compostela Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela 1990
Materias:
Social:
Etiquetas
Arte (1) Historia (1) litos (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 8.538 Kb

Descrición

Sumario: Sorpresa, fascinación, incredulidade son impresións que chegan a abraiar cando nos colle de súpeto o maxestoso empaque dun moimento megalítico, enchendo coa súa presencia toda a paisaxe circundante. ¿Porque facer semellante obra?, pregúntase o incré­dulo visitante. ¿Porque tanto traballo no labor de extracción das grandes laxes, o seu transporte e erguemento? ¿Cal era o pensamento deses megaliteiros? Ó mellor cicais unha fonda motivación relixiosa foi o xerme destas construccións. Ou en todo caso un dos móbiles, pois o Megalitismo hai que entendelo como un fenómeno ecuménico, polimórfico e vario, no que as estructuras pétreas non son máis que un elemento de todo un mundo cargado de simbolismos, xeral­mente en ligazón coa idea da morte e do alén. Sen embargo denantes de entrar na traballosa pro­blemática das interpretacións cómpre diante de todo facer­mos unha chea de esclarecementos terminolóxicos. En primeiro termo, adóitase falar de dolmen, túmulo, mámoa, etc. ó facer referencia ós moimentos megalíticos que inzan as diferentes rexións da Europa occidental a partir do IV milenio.
Sorpresa, fascinación, incredulidad son impresiones que llegan a deslumbrar cuando nos coge de repente el majestuoso empaque de un movimento megalítico, llenando con su presencia todo el paisaje circundante. ¿Porque hacer semejante obra?, se pregunta el incrédulo visitante. ¿Porque tanto trabajo en el cometido de extracción de las grandes losas, su transporte y erguimiento? Cuál era el pensamiento de esos megaliteros? A lo mejor una honda motivación religiosa fue el germen de estas construcciones. O en todo caso uno de los móviles, pues el Megalitismo hay que entenderlo como un fenómeno ecuménico, polimórfico y vario, en el que las estructuras pétreas no son más que un elemento de todo un mundo cargado de simbolismos, general­mente en unión con la idea de la muerte y del más allá. Sin embargo antes de entrar en la trabajosa problemática de las interpretaciones hace falta sobre todo hacer­nos un hartazgo de esclarecimientos terminológicos. En primer termo, se suele hablar de dolmen, túmulo, sepulcro, etc. al hacer referencia a los movimentos megalíticos que salpican las diferentes regiones de la Europa occidental a partir del IV milenio.
Descrición Física: 204 p.
Público: PEGI14
ISBN: 9788498873955

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares