Xunta de Galicia
Español Galego

Quiroga, Xabier

Atuado na braña

Formatos dispoñibles

  • Formato ePub
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

"Atuado na braña" relata a teima de Luís Salgueiro Pardo, un empresario da construcción acomodado e triunfador na procura do seu pasado. Un segredo familiar, revelado pola súa nai, convértese na chispa que provoca a busca das súas raíces e a verdadeira identidade da súa familia biolóxica. Luis Salgueiro deixará o temón da súa empresa en mans de persoas da súa confianza e acometerá unha viaxe apaixonada cara ás súas orixes agachadas na Casona do Saviñao e... Descrición completa

Autor principal:
Quiroga, Xabier
Outros autores:
Edicións Xerais de Galicia
Idioma:
Galego
Publicado:
[Vigo] Edicións Xerais 2013
Edición:
1 ed. edición
Series:
Edición Literaria - Narrativa E-Book
Materias:
Social:
Etiquetas
Javier (1) LEER (1) LIBROS (1) Para (1) Quiroga (1)

Existencias

Reservas Tamaño
0 1.225 Kb

Descrición

Sumario: "Atuado na braña" relata a teima de Luís Salgueiro Pardo, un empresario da construcción acomodado e triunfador na procura do seu pasado. Un segredo familiar, revelado pola súa nai, convértese na chispa que provoca a busca das súas raíces e a verdadeira identidade da súa familia biolóxica. Luis Salgueiro deixará o temón da súa empresa en mans de persoas da súa confianza e acometerá unha viaxe apaixonada cara ás súas orixes agachadas na Casona do Saviñao e na braña lamacenta de Bouzuás, onde se ocultan, dende hai anos, a Meiga e dúas rapaciñas novas. Unha viaxe na que Luis Salgueiro poñerá en risco a súa propia vida e suporá reavivar unha ferida que, despois de corenta anos, aínda segue aberta. A represión militar dos anos da posguerra (cando a garda civil perseguía aos últimos guerrilleiros), os receos da xente da aldea, a crueldade dunha implacábel e feroz persecución que non rematou e unha vida que, paseniñamente, se vai esfarelando, levarán, nunha narración cargada de intriga, á descuberta duns froitos que só a porfía dun home capaz de enfrontarse aos demais e á natureza pode acadar.O eixo desta novela extensa e ambiciosa, escrita nunha prosa fermosísima e engaiolante, reside na necesidade que sente o protagonista, ese antiheroe vividor e elitista, de acometer unha descuberta profunda sobre quen é, sobre o que sente, sobre a necesidade de enfrontarse o que non sabe de si mesmo, anque poida sucumbir e perder todo aquilo que posúe. Novela longa á vella usanza, impregnada de intriga sabiamente dosificada, que non se resolve ata a última das súas 628 páxinas, aborda outros temas de actualidade: a corrupción política e empresarial, os modelos de uso do idioma, as relacións interpersoais de amizade e de parella, o pensamento mítico, ou as formas de vida tradicionais no mundo rural galego. Atuado na braña é unha historia do presente que, coa mestría dunha trama inzada de paixóns, odios, obsesións e desencontros, remexe no pasado para encarar a procura da identidade.
"Atuado na braña" relata la manía de Luís Salgueiro Pardo, un empresario de la construcción acomodado y triunfador en la búsqueda de su pasado. Un secreto familiar, revelado por su madre, se convierte en la centella que provoca la búsqueda de sus raíces y la verdadera identidad de su familia biológica. Luis Salgueiro dejará el gobernalle de su empresa en manos de personas de su confianza y acometerá un viaje apasionado hacia sus orígenes agachados en la Casona do Saviñao y en el humedal fangoso de Bouzuás, donde se ocultan, desde hace años, la Bruja y dos muchachas nuevas. Un viaje en el que Luis Salgueiro pondrá en riesgo su propia vida y supondrá reavivar una herida que, después de cuarenta años, aun siegue abierta. La represión militar de los años de la posguerra (cuando la guarda civil perseguía a los últimos guerrilleros), los recelos de la gente de la aldea, la crueldad de una implacable y feroz persecución que no terminó y una vida que, poco a poco, si va esfarelando, llevarán, en una narración cargada de intriga, a la descubierta de unos frutos que sólo la porfía de un hombre capaz de enfrentarse a los demás y a la naturaleza puede conseguir. El eje de esta novela extensa y ambiciosa, escrita en una prosa hermosísima y cautivadora, reside en la necesidad que siente el protagonista, ese antihéroe vividor y elitista, de acometer una descubierta profunda sobre quien es, sobre lo que siente, sobre la necesidad de enfrentarse a lo que no sabe de sí mismo, aunque pueda sucumbir y perder todo aquello que posee. Novela larga a la vieja usanza, impregnada de intriga sabiamente dosificada, que no se resuelve hasta a última de sus 628 páginas, aborda otros temas de actualidad: la corrupción política y empresarial, los modelos de uso del idioma, las relaciones interpersonales de amistad y de pareja, el pensamiento mítico, o las formas de vida tradicionales en el mundo rural gallego. "Atuado na braña" es una historia del presente que, con la maestría de una trama llena de pasiones, odios, obsesiones y desencuentros, remueve en lo pasado para encarar la búsqueda de la identidad.
Descrición Física: 632 p.
Público: General PEGI14
Premios: Premio Losada Diéguez de creación literaria, 2003
ISBN: 9788499145969

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares