Xunta de Galicia
Español Galego

González Martínez, Déborah

O cancioneiro de Fernan Fernandez Cogominho

Formatos dispoñibles

  • Formato PDF
Opcións de lectura

  • Ler en liña
  •     

  • Descarga
Sumario:

O trobador de orixe portuguesa Fernan Fernandez Cogominho desenvolveu o seu labor poético contra o terceiro cuarto do século XIII. O conxunto das súas cantigas perpetuouse nos dous códices confeccionados en Italia nos inicios do século XVI por orde do humanista Angelo Colocci: o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, tamén coñecido como Cancioneiro Colocci-Brancuti, e o Cancioneiro da Biblioteca Vaticana. Así pois, a obra poética de Fernandez Cogominho chega a nós a... Descrición completa

Autor principal:
González Martínez, Déborah
Outros autores:
Universidade de Santiago de Compostela
Idioma:
Galego
Publicado:
Santiago de Compostela Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela 2012
Edición:
1 ed.
Materias:
Social:
Etiquetas
Sen etiquetas, Póñalle a primeira etiqueta a este rexistro!

Existencias

Reservas Tamaño
0 7.256 Kb

Descrición

Sumario: O trobador de orixe portuguesa Fernan Fernandez Cogominho desenvolveu o seu labor poético contra o terceiro cuarto do século XIII. O conxunto das súas cantigas perpetuouse nos dous códices confeccionados en Italia nos inicios do século XVI por orde do humanista Angelo Colocci: o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, tamén coñecido como Cancioneiro Colocci-Brancuti, e o Cancioneiro da Biblioteca Vaticana. Así pois, a obra poética de Fernandez Cogominho chega a nós a través de fontes elaboradas en tempos nos que a actividade trobadoresca galego-portuguesa xa desfalecera. A presente monografía ofrece unha edición crítica, elaborada segundo os parámetros da crítica textual máis rigorosa e actual, da produción lírica conservada nos devanditos cancioneiros con atribución ao trobador portugués.
El trovador de origen portugués Fernan Fernandez Cogominho desarrolló su cometido poético hacia el tercer cuarto del siglo XIII. El conjunto de sus cantigas se perpetuó en los dos códices confeccionados en Italia en los inicios del siglo XVI por orden del humanista Angelo Colocci: el Cancionero de la Biblioteca Nacional, también conocido como Cancioneiro Colocci-Brancuti, y el Cancionero de la Biblioteca Vaticana. Así pues, la obra poética de Fernandez Cogominho llega a nosotros a través de fuentes elaboradas en tiempos en los que la actividad trobadoresca gallego-portuguesa ya había desfallecido. La presente monografía ofrece una edición crítica, elaborada según los parámetros de la crítica textual más rigurosa y actual, de la producción lírica conservada en dichos cancioneros con atribución al trovador portugués.
Descrición Física: 271 p.
Público: PEGI14
ISBN: 9788498879315

Comentarios

Engadir un comentario e valoración Autentíquese para enviar comentarios e valoracións

Exemplares similares