Consellos para a procura avanzada

Campos de procura

A procura avanzada permite facer pesquisas en varios campos. En cada campo pode escribir os termos que desexe e pode utilizar operadores de procura.

Cada campo está acompañado por un menú despregable que permite especificar o tipo de dato (título, autor, etc) que está a procurar. Pode combinar os tipos de pesquisas que desexe.

“Coincide” permite establecer que tipo de procura queremos facer:

"Engadir Campos de Procura" permite engadir tantos campos adicionais de procura cómo desexe.

Grupos de procura

En procuras complexas poden ser necesarios mais de un conxunto de campos de procura. Por exemplo, supón que desexa atopar libros sobre a historia de China ou a India. Se elixe a opción “Todos os termos” só obterá documentos sobre China e India. Se elixe “Calquera termo”, obtéñense tamén documentos de historia que non teñen relación con China ou a India.

Os Grupos de procura permiten facer pesquisas de múltiples grupos de campos de procura. Cada vez que faga clic en "Engadir Grupos de Procura" engádese un novo grupo de campos. Pódense eliminar grupos coa opción "Borrar Grupo de Procura" e pódese especificar se debe coincidir en todos ou só en algún grupo de procura.

¿Cómo atopoar libros sobre a historia de China ou a India?: